Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

Máy bơm đẩy cao dân dụng APP

nh 100 1hp Máy bơm đẩy cao dân dụng NH-100 1HP
2.200.000
máy bơm nước dân dụng pw 126e r 126wMáy bơm nước dân dụng PW-200E 200W
1.410.000
máy bơm nước dân dụng pw 126e r 126wMáy bơm nước dân dụng PW-125E 125W
1.130.000
máy bơm nước dân dụng pw 126e r 126wMáy bơm nước dân dụng PW-131E 125W
1.050.000
máy bơm dândụng pw 381e 750wMáy bơm dân dụng APP PW-251E 550W
1.870.000
máy bơm dândụng pw 381e 750wMáy bơm dân dụng PW-381E 750W
2.050.000
máy bơm nước dân dụng pw 126e r 126wMáy bơm nước dân dụng PW-126E-R 126W
1.410.000

Máy bơm nước tăng áp APP

home  05Máy bơm nước tăng áp đầu INOX HOME-10 (1HP)
5.300.000
home  05Máy bơm nước tăng áp đầu INOX HOME-05 (1/2HP)
4.660.000
ja  200Máy bơm tăng áp nước nóng APP JA-200 (200W)
1.780.000
may bom dan dungapp pw139ea loai tu dongMáy bơm nước tăng áp PW-200EA (200W)
1.720.000
may bom dan dungapp pw139ea loai tu dongMáy bơm tăng áp PW-139EA (1/6HP)
1.320.000
máy bơm nước tăng áp pw 125ea (1.6hp)Máy bơm nước tăng áp PW-125EA (1/6HP)
1.381.000

Máy bơm axit loãng hóa chất APP

app sb 50t Máy bơm axít loãng - hóa chất APP SB-05 400W
9.100.000
app sb 50t Máy bơm axít loãng - hóa chất APP SB-10 1HP
13.100.000
app sb 50t Máy bơm axít loãng - hóa chất APP SB-10A 1HP
13.900.000
app sb 50t Máy bơm axít loãng - hóa chất APP SB-20T 2HP
20.250.000
app sb 50t Máy bơm axít loãng - hóa chất APP SB-30T 3HP
24.300.000
app sb 50t Máy bơm axít loãng - hóa chất APP SB-50T 5HP
36.200.000

Máy bơm hố móng bùn loãng APPmay bom  bav400aMáy bơm hố móng,bùn loãng APP BAV-400A 1/2HP (có phao)
3.000.000
máy bơm hố bùn bùn loãng app svMáy bơm hố bùn, bùn loãng APP SV-750/750 1HP
4.085.000
máy bơm hố bùn bùn loãng app svMáy bơm hố bùn, bùn loãng APP SV-750A 1HP (có phao)
4.550.000
máy bơm hố bùn bùn loãng app svMáy bơm hố bùn, bùn loãng APP SV-1500/1500T 2HP
6.200.000
máy bơm hố móng, bùn loãng app jk75t 7Máy bơm hố móng, bùn loãng APP JK-20/20T 2HP
8.150.000
máy bơm chìm, bơm hố móng bùn đặc app dsp 75t 7Máy bơm chìm, bơm hố móng, bùn đặc APP DSP-20T 2HP
10.500.000
máy bơm chìm, bơm hố móng bùn đặc app dsp 75t 7Máy bơm chìm, bơm hố móng, bùn đặc APP DSP-30T 3HP
15.300.000
máy bơm hố móng, bùn loãng app jk75t 7Máy bơm chìm hố móng, bùn loãng APP JK-30T 3HP
9.220.000
máy bơm hố móng, bùn loãng app jk75t 7Máy bơm hố móng, bùn loãng APP JK-50T 5HP
16.260.000
máy bơm hố móng, bùn loãng app jk75t 7Máy bơm hố móng, bùn loãng APP JK-75T 7.5HP
21.000.000


máy bơm chìm, bơm hố móng bùn đặc app dsp 75t 7Máy bơm chìm, bơm hố móng, bùn đặc APP DSP-75T 7.5HP
31.200.000
máy bơm bùn, cát, hố móngktMáy bơm bùn lỏng, cát, móng công trình APP KT-4110 15HP
56.000.000
máy bơm bùn, cát, hố móngktMáy bơm bùn lỏng, cát, móng công trình APP KT-675 10HP
52.038.300
máy bơm bùn, cát, hố móngktMáy bơm bùn lỏng, cát, móng công trình APP KT-475 10HP
52.038.300
máy bơm bùn lỏng adlBơm chìm hút bùn APP 80ADVS 53.7 5HP
19.500.000
máy bơm bùn lỏng adlBơm chìm hút bùn APP 80ADL 53.7 5HP
22.600.000
máy bơm bùn lỏng adlBơm chìm hút bùn APP 80ADVS 52.2 3HP
16.389.500
máy bơm bùn lỏng adlBơm chìm hút bùn APP 80ADL 52.2 3HP
19.400.000
máy bơm bùn lỏng adlBơm chìm hút bùn APP 80ADL 51.5 2HP
17.000.000
máy bơm bùn lỏng adlBơm chìm hút bùn APP 65ADL 51.5 2HP
15.800.000
máy bơm chìm, bơm hố móng bùn đặc app dsp 75t 7Máy bơm chìm, bơm hố móng, bùn đặc APP DSP-150T 15HP
46.700.000
máy bơm chìm, bơm hố móng bùn đặc app dsp 75t 7Máy bơm chìm, bơm hố móng, bùn đặc APP DSP-100T 10HP
36.800.000
máy bơm chìm, bơm hố móng bùn đặc app dsp 75t 7Máy bơm chìm, bơm hố móng, bùn đặc APP DSP-50T 5HP
18.200.000
máy bơm hố móng, bùn loãng app jk75t 7Máy bơm hố móng, bùn loãng APP JK-20T/20T 2HP
7.900.000
máy bơm hố móng,bùn loãng app tas750 1hpMáy bơm hố móng,bùn loãng APP TAS-750A 1HP có phao
3.900.000
máy bơm hố móng,bùn loãng app tas750 1hpMáy bơm hố móng,bùn loãng APP TAS-750 1HP
3.550.000
bom thai sach appbas 300aMáy bơm hố móng,bùn loãng APP BAS-200 200W
1.950.000
máy bơm hố bùn bùn loãng app svMáy bơm hố bùn,bùn loãng APP SV-150 150W
2.060.000
bom thai sach app bas 300aMáy bơm hố móng, bùn loãng APP BAS-300 300W
2.130.000
máy bơm hut bun basMáy bơm hố móng, bùn loãng APP BAS-200A 1/5HP
2.200.000
máy bơm basMáy bơm hố móng, bùn loãng APP BAS-300A 1/3HP
2.380.000
bav 400  newMáy bơm hố móng, bùn loãng APP BAV-250SA 1/2HP
2.530.000
máy bơm hố bùn bùn loãng app svMáy bơm hố móng, bùn loãng APP BAV-400 1/2HP
2.660.000
may bom  bav400aMáy bơm hố móng, bùn loãng APP BAV-400S 1/2HP
2.730.000


máy bơm hut bun basMáy bơm hố móng,bùn loãng APP MAS-250V 1/3HP
3.280.000